Socijalni rad | Vitae Residence | Dom za smeštaj i negu starih lica u Beogradu Skip to main content

Luksuzni starački dom „Vitae Residence" je namenski građen dom u Beogradu |   | 069/8061007

Socijalni rad

Socijalni radnik ima posebnu ulogu i značajnu funkciju u radu doma za starije osobe, čiji je rad od velike važnosti za sve korisnike. Svaka osoba koja treba informacije o uslugama socijalne zaštite za starije osobe ili o uslovima i načinu smestaja u dom obavezno kontaktira socijalnu službu Doma. U tom kontaktu socijalni radnik upoznaje zainteresovane građane, rodbinu ili potencijalne korisnike koje usluge pružamo, na koji način i pod kojim uslovima te usluge mogu ostvariti. Informacije se mogu dobiti ličnim kontaktom u Domu, putem telefona ili elektronskom poštom, a mogu se saznati i uvidom u naše pisane informativne materijale (letci, plakati, brošure i sl.)

Prilikom i tokom smeštaja socijalni radnik Doma procenjuje potrebe korisnika. U saradnji s korisnikom, njegovom porodicom i drugim članovima stručnog tima dogovaraju opseg usluge i oblik stručnog rada s korisnikom i vode ih kroz taj proces.

Socijalni radnik u domu za stare brine između ostalog i o mentalnom zdravlju svojih korisnika prateći stanje svakog lica, pokušava da pomogne u rešavanju emotivnih problema i različitih mentalnih stanja kroz koje prolaze starije osobe. 

Kroz individualno savetovanje ili grupne aktivnosti koje sprovodi socijalni radnik ustanove korisnicima se pruža stručna pomoć u procesu prilagodjavanja na nove životne uslove, savladavanja ličnih poteškoća ili očuvanju preostalih funkcionalnih sposobnosti. Organizovanjem psihoedukativnih radionica ili tematskih predavanja korisnici u rešavanju emotivnih problema i različitih mentalnih stanja kroz koje prolaze starije osobe se osnažuju za brigu o vlastitom zdravlju, negovanju porodičnih odnosa i socijalnih veza, vlastitim pravima i mogućnostima socijalne zaštite starijih osoba ili drugim pitanjima od značaja za podizanje nivoa kvaliteta života. Uključivanjem u različite radno-okupacione i kulturno-zabavne sadržaje korisnici imaju mogućnost međusobnog povezivanja i druženja čime se značajno smanjuje problem usamljenosti koji prati starenje i starost. Cilj rada upravo jeste da se razgovorom i praćenjem ponašanja prepoznaju sve moguće promene u fizičkom i mentalnom smislu i da im se pomogne da problem prevaziđu na što lakši način. 

Svaki korisnik ima pravo izbora ponuđenih aktivnosti prema vlastitim potrebama, sklonostima i mogućnostima, a uloga socijalnih radnika je da ih motivišu na učestvovanje i aktivno provodjenju slobodnog vremena.

 

Socijalni program aktivnosti: 

U Domu organizujemo brojne sadržaje vezane za zabavu, kulturu. Kulturni i zabavni sadržaji Doma su vrlo bogati i raznovrsni. Obeležavaju se svi značajni datumi, organizuju se priredbe, rođendanska slavlja, kao i svi praznici. Svaku aktivnost koju socijalni radnik održava sa korisnicima mora biti u skladu sa njihovim interesima i željama jer kao takva ima uticaj na poboljšanje njihovog mentalnog zdavlja. Grupne aktivnosti se održavaju svakodnevno, poput društvenih igara koje imaju za cilj održavanje njihove kognitivne sposobnosti kao i poboljšanje socijalne interakcije korisnika. Određene aktivnosti vezane za određene datume poput Nove godine, Božića, Uskrsa, rođendana: tada se organizuju izrade čestitki, bojanje bojanica, izrada maski. U svakodnevne aktivnosti spadaju i čitanje i pisanje literalnih i književnih dela, pesama, kreativne radionice na kojoj se primenjuju razne tehnike vezane za likovne aktivnosti. Naglasak je na jačanju samopouzdanja korisnika sa ciljem uključivanja korisnika u proces stvaranja gde je produkt važan ali ne najvažniji. Sastanci korisnika važni su za svakog korisnika Doma, daju se predlozi, komentari vezani za aktivnosti Doma, dekupaž, kulinarstvo i mnoge druge aktivnosti.