Radionice (praktičan rad) | Vitae Residence | Dom za smeštaj i negu starih lica u Beogradu Skip to main content

Vitae Residence" je namenski građen dom za smeštaj i negu starih lica u Beogradu |   | +381 011/400-71-46

Radionice (praktičan rad)

Likovna radionica

Likovna radionica uz pomoć muzičkog i likovnog izraza razvijaju kreativno izražavanje kod starih osoba u skladu sa njihovim subjektivnim mogućnostima.

Sprovode se individualno i u grupi.

Cilj programa je podsticanje i razvijanje kreativnih znanja, mišljenja, veština i njihova primenjivost u svakodnevnom životu. Približavanje oblasti primenjene umetnosti starih u korelaciji sa starim zanatima koji su primenljivi i u savremenom dobu, kao vida stvaralaštva i korisnog i kvalitetnog korišćenja slobodnog vremena.