Skip to main content

Vitae Residence" je namenski građen dom za smeštaj i negu starih lica u Beogradu |   | +381 011/400-71-46

Odnos prema korisniku

Od svih zaposlenih u Vitae Residence se očekuje profesionalan, human i transparentan odnos prema korisniku usluga. Korisnik zauzima centralno mesto i sve je podređeno ostvarivanju njegovih prava regulisanih zakonom o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti.