Skip to main content

Vitae Residence" je namenski građen dom za smeštaj i negu starih lica u Beogradu |   | +381 011/400-71-46

Licenca za rad

Dom „Vitare Residence“ na osnovu rešenja Ministrstva za Rad, Zapošljavanje, Boračka i Socijalna pitanja dobilo je licencu za rad 24.01.2019. Na osnovu tog rešenja izdata je licenca br 468.