Licenca za rad Luks Staračkog doma Vitae Residence Beograd Skip to main content

Luksuzni starački dom „Vitae Residence" je namenski građen dom u Beogradu |   | 069/8061007

Licenca za rad

Dom za stare „Vitare Residence“ na osnovu rešenja Ministrstva za Rad, Zapošljavanje, Boračka i Socijalna pitanja dobilo je licencu za rad 24.01.2019. Na osnovu tog rešenja izdata je licenca br 468.

Licenca staračkog doma Vitae Residence Beograd Srbija