Fizioterapija za aktivnost i nezavisnost | Vitae Residence | Dom za smeštaj i negu starih lica u Beogradu Skip to main content

Luksuzni starački dom „Vitae Residence" je namenski građen dom u Beogradu |   | 069/8061007

Fizioterapija za aktivnost i nezavisnost

Naše telo se sa godinama menja. Prirodne, fizičke promene povezane sa starenjem uključuju smanjenu gustinu kostiju, smanjenje mišićne mase, povećanje telesne masnoće, lošiju koordinaciju i kruće zglobove.

Fizioterapija_starački_dom_Vitae_Residence

Ovi normalni efekti starenja mogu uticati na pokretljivost i ravnotežu starijih ljudi i čine ih sklonijim padu i lomljenju kostiju. Stariji ljudi takođe postaju podložniji bolestima poput srčanih bolesti, visokog krvnog pritiska, moždanog udara, dijabetesa, artritisa i plućnih bolesti. Sve ovo može imati veliki uticaj na njihov svakodnevni život i smanjiti njihovu nezavisnost. Na primer, stariji ljudi često osećaju da nisu tako brzi i stabilni na nogama kao nekad, pa im već stepenice predstavljaju ozbiljnu prepreku. To onda može uticati na njihovu sposobnost da izađu napolje vodi ka smanjenju njihove samostalnosti. 

Međutim, ovo ne moramo prihvatiti kao neizbežni deo starenja. Iako fizioterapija ne može zaustaviti starenje, ona može pomoći da se smanji uticaj koji starenje ima na naša tela i naše živote. Fizioterapeuti su obučeni da najpre prepoznaju fizičke i druge faktore koji sprečavaju ljude da budu aktivni i nezavisni, a zatim pronalaze načine da ih prevaziđu. Pokazalo se da fizioterapija poboljšava mnoge faktore povezane sa starenjem, uključujući snagu, ravnotežu, koordinaciju, fleksibilnost... U krajnjoj liniji, istraživanja su pokazala da fizioterapija pomaže starijim odraslim osobama da održe zdravlje, blagostanje, funkcionalnu sposobnost i samostalnost

Fizioterapeuti mogu da daju i savete kako bezbedno vežbati u trećem dobu i pomoći starijima da shvate prednosti vežbanja. Studije su pokazale sve prednosti redovne fizičke aktivnost kod starijih osoba, uključujući bolju ravnotežu, fizičku snagu, koordinaciju, kontrolu motorike, fleksibilnosti, izdržljivosti, pa čak i pamćenja. Vežbanje takođe doprinosi i manjem riziku i uticaju bolesti pogađaju starije ljude. Fizioterapeuti daju veliki doprinos u lečenju i sprečavanju problema sa zglobovima, poremećajem ravnoteže, rizikom od pada, smanjenjem fizičke snage i visokog krvnog pritiska, kao i gojaznošću.

Naš fizioterapeut u domu za stare Vitae Residence najpre radi detaljnu procenu kako bi utvrdio specifične potrebe organizma konkretnog korisnika, uključujući procenuzdravstvenog stanja, fizičke snage, pokretljivosti, ravnoteže, kretanja. Zajedno sa korisnicima postavlja individualne ciljeve koji će im pomoći da se fokusiraju na elemente fizioterapije koji su namenjeni konkretnim poteškoćama korisnika.

Intervencije u fizioterapiji koje su dokazano efikasne za starije ljude uključuju istezanje i program vežbanja i aktivnosti koje unapređuju ravnotežu. Strački dom pomaže i u obezbeđivanju pomagala za hodanje koji korisnicima pomažu da budu što samostalniji.