Skip to main content

"Vitae Residence"  is purpose-built to house and care for the elderly in Belgrade. |   | +381 011/400-71-46

Workshops (practical work)

Likovna radionica

Likovna radionica uz pomoć muzičkog i likovnog izraza razvijaju kreativno izražavanje kod starih osoba u skladu sa njihovim subjektivnim mogućnostima.

Sprovode se individualno i u grupi.

Cilj programa je podsticanje i razvijanje kreativnih znanja, mišljenja, veština i njihova primenjivost u svakodnevnom životu. Približavanje oblasti primenjene umetnosti starih u korelaciji sa starim zanatima koji su primenljivi i u savremenom dobu, kao vida stvaralaštva i korisnog i kvalitetnog korišćenja slobodnog vremena.